Karim El Zoghby and Amelia 2nd at the CSI3* Grand Prix of Mannheim

Karim El Zoghby and Amelia 2nd at the CSI3* Grand Prix of Mannheim

kzoghby-2017-2

Amelia 2nd at the CSI3* Grand Prix of Mannheim

Photo by Jane Flicflacs